Matematicienii

Calendar Bacalaureat 2018

CALENDARUL
examenului de bacalaureat naţional – 2018
Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie – 2 februarie 2018 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de
examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12 – 13 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14 – 15 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
16, 19 – 20 februarie 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
21 – 22 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
25 iunie 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)
5 – 8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018

10 – 13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
20 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
21 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
24, 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29 – 30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30 – 31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12,00-16,00)
2 – 5 sept. 2018 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

Dacă articolul v-a fost util, distribuiţi-l şi prietenilor.

PinIt

Articole asemănătoare